CookieSeal Blog

Türkiye’de çerez kullanımının hukuki koşulları nelerdir?

Ülkemizde çerez kullanımını düzenleyen özel bir düzenleme bulunmamaktadır.

Bununla birlikte 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), çerez kullanımı neticesinde kişisel veri işleme faaliyeti yürüten tüm veri sorumlularına uygulanabilir durumda.

İnternet sitesinin işleyişi için mutlaka gerekli çerezler ile internet sitesinin güvenliğini ya da işlevselliğini arttıran çerezlerin KVKK kapsamında açık rıza alınmasını gerektirmeyeceği sonucuna varmak mümkün olabilir. Ancak internet sitesi kullanımını analiz eden ya da reklamcılık amaçlı bilgi toplayan çerezlerin kullanımının açık rıza gerektirmesi olasılığı çok daha yüksek görünüyor. Kesin ve isabetli tespitler yapmak için her olayın özel olarak incelenmesi gerekli.

Açık rızanın nasıl alınması gerektiği konusunda ise KVKK’nın gerektirdiklerine uygun davranılmalı. Açık rıza öncesinde aydınlatma yapılmalı, açık rıza aktif bir davranışa dayanarak özgürce verilmeli ve açık rıza bir hizmet sunma ön şartı olarak konumlandırılmamalı.

Kişisel veri niteliğinde olmayan veriler için çerez kullanımı hakkında ise herhangi bir hukuki düzenleme bulunmamaktadır.

Yine de belirtmek gerekir ki; yukarıda açıklanan durumlarda GDPR’ın da uygulama alanı bulabilmesi ihtimali olduğundan, AB ülkelerine de hizmet sunulabilen durumlarda hem KVKK’nın hem GDPR’ın çerez kullanımına ilişkin kuralları göz önünde bulundurulmalı ve buna uygun hareket edilmelidir.